x

Tüm Elektrik ve Elektronik Sistem Uygulamaları

Elektrik altyapıları ve projelendirme, tesis uygulamaları, yüksek gerilim enerji nakil hatlarının bakımı, danışmanlık ve tesislerin yıllık periyodik kontrolleri gibi benzeri uygulamaları sağlıyoruz. Şirketimiz uluslararası bir marka olma yolunda çevreye ve insana saygı ilkeleri doğrultusunda somut adımlar atmaktadır. Barkor Elektrik firması olarak ağırlıklı olarak aşağıdaki sektörlerde hizmet vermekteyiz;

• Endüstriyel tesisler
• Tarımsal ve diğer endüstriyel uygulamalarda elektrik transformatörleri
• Kimya ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren fabrikalar
• Atık su arıtma tesisleri
• Büyük ölçekli pompa istasyonları