x

Site Denetimleri

Apartmanların ve sitelerin yönetiminde yasalara uygun işlemlerin yapılması, insan sağlığının ve can güvenliğinin sağlanması kapsamında en önemli hayati bakım onarım ve yönetim hizmetlerinden biri de elektrik tesisatı sistemlerinin (tüm alt ve üst yapı) bakım, onarım ve denetim hizmetlerinin tedarikidir.

Apartmanlarda ve Sitelerde Özellikle Şu Konular Hayati Önem Arz eder

 

  • Apartman ve siteler için alınması gereken en önemli güvenlik önlemlerinden birisi, kaçak akım rölesinin kontrol edilmesidir. Ana ve ara elektrik hatlarına bağlanan kaçak akım röleleri, elektrik çarpmaları ve yangın gibi durumlarda koruma sağlayacaktır.
  • Bina sakinlerini ve özellikle çocukları elektrik tehlikelerinden korumak ve oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için, elektrik panoları ve sigortaların kapalı ve ayrı bölmelerde olmaları gerekir. Apartmanlarda ve sitelerde ortak alanlarda elektrik kabloları asla açıkta durmamalıdır. Elektrik kabloları mutlaka kablo kanallarından geçirilmelidir.
  • Apartmanlarda ve sitelerde elektrik sorunlarının oluşmaması adına bir diğer önemli husus ise binaların topraklama tesisatıdır. Her binanın mutlaka ana hatta bağlı olan bir topraklama hattının olması gerekir. Topraklama hattı bakır çubuklarla toprağa gömülmelidir. Topraklama hattı sayesinde ortaya çıkan fazla akım, toprağa iletilmiş olur ve can güvenliği sağlanır.
  • Apartmanlarda ve sitelerde kapalı otoparklar ve ortak alanlarda bulunan cihazların elektrik bağlantıları açık ve ortada olmamalıdır. Cihazların ve kabloların çevresinde güvenli bir yapı oluşturulmalı ve kablolar mutlaka saklanmalıdır. Binanın elektrik tesisatı ve cihazların üzerinde elektrik akımı olup olmadığı, sürekli kontrol edilmelidir.
  • Apartmanlarda ve sitelerde yaşayanların ve bina sakinlerinin kullanmış olduğu elektrikli aletlerin yıldırıma karşı korunması için paratoner şarttır. Tüm yüksek katlı binalarda paratoner çok önemli bir araçtır. Binalarda paratonere ihtiyacın tespiti için mutlaka elektrik mühendisi getirilmeli ve hesaplamalar ilgili mühendis tarafından yapılmalıdır. Çevresinde etki alanına girecek bir paratoner olan binalar yıldırımdan korunabilmektedir. Bulunduğu bölgede en yüksek konumda olan her tip apartman ve site yıldırımlara karşı açık hedeftir. Bu nedenden dolayı Paratoner yüksek binaların olmazsa olmazlarından biridir.
  • Önlem alınması gereken bir diğer önemli husus apartmanlarda ve sitelerde bulunan havuzlardır. Herhangi bir nedenden dolayı kat sakinleri ve binada çalışan görevliler elektrik akımına kapılabilmektedir. Havuz kısmına yakın olan elektrik aksamları uzaklaştırılmalı veya düzgün bir şekilde muhafaza edilmelidir. Havuzda bulunan elektrik aksamının işler durumda olup olmadığı ve havuza zarar verip vermediği sürekli kontrol edilmelidir. Bahçede bulunan elektrik direklerinin sağlamlığı ve etrafı sürekli kontrol edilmelidir. Havuzların kat sakinleri tarafından özellikle toplu bir şekilde kullanılan bir sosyal tesis alanı olduğu düşünüldüğünde bu lokasyon ve etrafından alınmayan önlemler toplu halde ölümcül sonuçlara varacaktır.