x

BARKOR, Elektrik İşleri Yüklenicisi olarak çeşitli santral işlerini yürütmekteyiz…